• Regio Veldhoven e.o.
 • Open van 07.00 tot 19.00 uur
 • Zoals thuis
 • Altijd scherp geprijsd
 • Gericht op Groei

Zindelijk worden op het kinderdagverblijf

9 augustus 2023
Nederlands

En dan wordt je grote knul of kleine meid ineens 2 jaar en gaan ze op ontdekking bij de peuters. Een nieuwe wereld waar van alles te ontdekken valt. Maar ook het moment waarop kindjes gaan leren voelen wanneer ze moeten plassen / poepen. Een veel gestelde vraag is dan ook wanneer het een goed moment is om hier mee te beginnen. We hebben daarom een aantal tips en tricks om te ontdekken wanneer een kindje toe is aan zindelijkheidstraining en wanneer je nog beter even kan wachten.

Belangrijk is om te weten dat we geen leeftijd kunnen hangen aan wanneer een kindje zindelijk wordt. De één wanneer het net 2 jaar en 3 maanden is en de ander pas wanneer het bijna naar school gaat. Allebei is hartstikke prima.

Do’s;

 • Er moet interesse zijn voor het toilet. Bewustzijn.
 • Stimuleer door boekjes te lezen over zindelijkheid
 • Introduceer een beloningssysteem
 • Begin met het toilet bezoek wanneer een luier een uur of langer droog is
 • Ruil de romper in voor een onderbroekje, en een pamper voor een luierbroekje
 • Wees geduldig en geef complimenten
 • Belonen door middel van een high five, compliment, knuffel of sticker
 • Probeer vaste tijden aan te houden. Dit zorgt voor voorspelbaarheid
 • Leer je kind om ook op een ander aan te kunnen geven, wanneer hij of zij naar het toilet moet. Wanneer zij de Nederlandse taal niet beheersen.

Dont’s:

 • Beginnen met zindelijkheidstraining wanneer er nog geen interesse is
 • Starten wanneer er een grote gebeurtenis heeft plaats gevonden. Denk hierbij aan geboorte van een broertje / zusje, verhuizing etc
 • Boos worden wanneer het even niet lukt. Verschoon het met een glimlach en vertel wat er gebeurt is.
 • Romper aanlaten wanneer een kindje gaat oefenen. Dit kost teveel tijd waardoor er sneller ongelukjes gebeuren
 • Vergelijk je kind niet met andere kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt op zijn of haar tempo
 • Forceer het niet, dit kan averechts werken.

Heb jij nog een vraag over dit onderwerp?
Voel je alsjeblieft zo vrij om contact op te nemen.

Liefs Linda

English

Potty training at the daycare

And then your big boy or little girl suddenly turns 2 years old and they go exploring with the toddlers. A new world where there is plenty to discover. But also the moment when children learn to feel when they have to urinate / defecate. A frequently asked question is when it is a good time to start this. We therefore have a number of tips and tricks to discover when a child is ready for potty training and when it is better to wait a while.

It is important to know that we cannot put an age on when a child becomes potty trained. One when it is just 2 years and 3 months and the other only when it is almost to school. Both are perfectly fine.

Do’s;

 • There must be interest in the toilet. Consciousness.
 • Stimulate by reading books about potty training
 • Introduce a reward system
 • Start with the toilet visit when a diaper is dry for an hour or more
 • Swap the romper for panties, and a pamper for diaper pants
 • Be patient and give compliments
 • Reward with a high five, compliment, hug or sticker
 • Try to keep fixed times. This ensures predictability
 • Teach your child to be able to tell someone else when he or she needs to go to the toilet. When they do not master the Dutch language.

Dont’s:

 • Start potty training when there is no interest yet
 • Start when a major event has occurred. Think of the birth of a brother / sister, relocation, etc
 • Getting angry when things don’t work out. Change it with a smile and tell what happened.
 • Leave romper on when a child is going to practice. This takes too much time, which means that accidents happen faster
 • Don’t compare your child to other children. Every child is unique and develops at his or her pace
 • Don’t force it, this can backfire.Heb jij nog een vraag over dit onderwerp?

Do you have a question about this topic?
Please feel free to get in touch.

Love Linda

Meer over ons

Boek een rondleiding

Bekijk pagina

Meer over ons

Bekijk pagina