Onze Kwaliteit - De Veiligheid
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Open van 07.00 tot 19.00 uur
  • Zoals thuis
  • Altijd scherp geprijsd
  • Gericht op Groei
Veiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid - Een goed gevoel

Kinderdagverblijf Het Witte Wiel is voorzien van een moderne gecertificeerde brandmeldinstallatie die meerdere keren per jaar officieel wordt gecontroleerd. Elk jaar houden wij bovendien een ontruimingsoefening met medewerkers en kinderen. Daarnaast zijn alle medewerkers opgeleid om branden te bestrijden en Kinder EHBO te verlenen. Sinds 1 januari 2018 is er een strenge opleidingseis op dit gebied en wij zijn er trots op dat we al jaren meer dan voldoende aan deze eisen. Dat maakt ons wie we zijn!

 

Over Ons
Meldcode kindermishandeling

Omdat we dit heel belangrijk vinden!

Onze locatiemanager ondersteunt de medewerkers wanneer zij signalen zien bij een kind die doen denken aan mishandeling of misbruik. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het werken volgens de meldcode die is opgesteld door de branche-organisatie:

Stappenplan

In deze meldcode zijn stappenplannen uitgewerkt voor vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik, seksuele intimidatie/ misbruik door medewerkers en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling. Aan de meldcode is ook een sociale kaart en een signalenlijst toegevoegd. Onze medewerkers zijn hierover geïnformeerd en werken volgens de meldcode. Het onderwerp komt regelmatig aan de orde bij ons teamoverleg. Ook is er een externe vertrouwenspersoon, waar medewerkers terecht kunnen met vermoedens.

Het vierogenprincipe in de praktijk

Al bij het ontwerp en in inrichting van ons kinderdagverblijf is rekening gehouden met het zogenaamde vierogenprincipe. De overheid eist dat het in de kinderopvang altijd mogelijk moet zijn dat iemand meekijkt of luistert. Tussen onze groepen en ook naar buiten is er veel glas, zodat de kinderen gemakkelijk te zien zijn. Groepen werken vaak naast elkaar, gescheiden door een glazen wand of tussenruimte. Er zijn altijd twee volwassenen aanwezig in het pand op het moment dat er kinderen zijn. Het vierogenprincipe geldt ook voor onze BSO-locaties

VOG

Al onze medewerkers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die continue gescreend wordt.

Meer over ons

Boek een rondleiding

Bekijk pagina

Voeding

Bekijk pagina