Onze Kwaliteit
 • Regio Veldhoven e.o.
 • Open van 07.00 tot 19.00 uur
 • Zoals thuis
 • Altijd scherp geprijsd
 • Gericht op Groei
 • Communicatie
 • Veiligheid
 • Oudercommissie
 • Voeding
 • Klachten

Goede communicatie als basis

Jij wilt voor jouw kind het beste. Omdat wij tijdens het verblijf van je kind bij het Witte Wiel een deel van de taken rond opvoeding, verzorging en begeleiding van je overnemen, hechten wij veel waarde aan een goede afstemming. In het belang van iedereen en vooral van je kind.

Kennismaken en de dagelijkse dingen

We beginnen met een intakegesprek waarin jij ons informeert over de gewoonten van je kind en jij informatie krijgt over de kinderopvang, werkwijze en praktische zaken.
Haal of breng je je kind, dan is het altijd mogelijk om kort met de groepsleiding van gedachten wisselen over het verloop van de dag.

Gesprekken & Ouderavonden

Leidsters houden een observatielijst bij en deze word met jou als ouders besproken. Dit kan kort tijdens ophaal moment of er kan een ouderavond ingepland worden. Zodat er voldoende ruimte is om wat dieper in te gaan op de ontwikkeling en behoeften van jouw kind vanuit onze pedagogische achtergrond.
Tevens zijn er jaarlijks een informatieve en gezellige ouderavond waarin een thema met betrekking tot de opvoeding centraal staat. En verder houden wij je op de hoogte via de nieuwsbrieven, onze Facebook-pagina en ons online planningsprogramma Niokids.

Veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken binnen de kinderopvang. Een veilige plek zorgt ervoor dat kinderen kunnen opgroeien en zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen. Juist de reden dat wij hier heel veel aandacht aan besteden.

Onze aandacht gaat uit naar fysieke als emotionele veiligheid. De locatie moet in zijn geheel veilig zijn. We grijpen in en handelen adequaat indien er iets gebeurt. (fysieke veiligheid.) Bij ons is een kind veilig en vóélt een kind zich veilig. (Emotionele veiligheid.)

Elke groep en elke locatie wordt elk jaar getoetst op veiligheid. Aan de hand van een beoordeling van meubilair, inrichting en gedrag, maakt het Witte Wiel een plan van aanpak met verbetermogelijkheden. Deze aanpak en dit plan wordt ieder jaar getoetst door externe organisaties.

 

Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderopvang Het Witte Wiel bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van ouder en kind. De oudercommissie vergadert eens per 6 weken aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Ouders kunnen ook onderwerpen voor de vergadering aandragen of deelnemen aan een vergadering.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Het Witte Wiel te adviseren over:
• Kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding;
• Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid;
• Pedagogisch beleidsplan;
• Voedingsaangelegenheden;
• Openingstijden;
• Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
• Prijs van de kinderopvang.

Vragen of opmerkingen voor de oudercommissie? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn het bereikbaar via ocwittewiel@gmail.com

 

Wat eten en drinken we precies

Samen eten is een belangrijk onderdeel van de pedagogische visie van het Witte Wiel. Daarom nemen wij de tijd om samen met de kinderen te eten en worden kinderen gestimuleerd zelf te eten. Samen met de kinderen dekken we met zorg de tafel. Onze medewerkers eten hetzelfde als de kinderen (uitgezonderd diëten) om gezond eten te stimuleren.

Richtlijnen en adviezen

Het voedingsbeleid van Kinderopvang Het Witte Wiel is er op gericht dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen binnenkrijgt. Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de welbekende schijf van vijf en de adviezen van het voedingscentrum. Voor het bewaren en behandelen van voedsel werken we volgens de voedsel- en hygiëne richtlijnen.

 

 

Hoe doen we dat bij Het Witte Wiel

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken.

Heb je toch een klacht, dan lossen we die zo snel mogelijk voor je op. Spreek eerst de betrokken medewerker aan. Kom je er samen niet uit, of heb je een klacht over de organisatie in het algemeen, neem dan contact op met de leidinggevende of directie. In overleg proberen we er dan alsnog uit te komen. Onze missie hierin is om van een ontevreden klant een ambassadeur te maken.

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, of wil je liever contact met een externe partij, dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie (kinderopvang en peuterspeelzalen). Meer informatie en het klachtenformulier vind je op de website van de Geschillencommissie. Ook de Oudercommissie kan met haar klachten terecht bij de Geschillencommissie.

Warme & liefdevolle leidsters. Respect en begrip voor alle culturen. Wij waarderen de goede en open communicatie enorm. Onze dochter komt altijd met heel veel plezier spelen. Zeer tevreden ouders!

- Karima

Kunnen wij iets voor jou betekenen?

Plan een rondleiding

Bekijk pagina

Neem contact op met het Witte Wiel

Bekijk pagina
De belastingdienst betaalt flink mee aan de kinderopvang & BSO

We helpen je graag om voor jou de goedkoopste opties te berekenen

De voordelen

 • Gemiddeld ontvangt u 82% terug van de belastingdienst
 • We berekenen de goedkoopste optie in uw specifieke situatie
 • Discretie gegarandeerd

Bereken je voordeel

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.